תיק מפעל


אז מהו תיק מפעל?


תיק מפעל הינו אוגדן המכיל פעולות שונות ונתונים, שבהינתן ואירועים מסוימים מתרחשים, התכנון והערכת המצב המוקדמת יאפשרו לטפל בכל אירוע בצורה הטובה ביותר, היעילה ביותר ובשיתוף פעולה עם הרשויות השונות.

בעת מצב חירום, רצוי ואף נדרש לשתף פעולה במהירות וביעילות עם הרשויות השונות, על מנת לטפל באירוע בהקדם ולמזער נזקים אפשריים. נזקים לרכוש ולחיי אדם הם חלק מהנושאים בהם מטפל תיק המפעל.
קיימים בו הנחיות, נהלים, סדר עדיפויות, תקנות ועוד מידע שעושה סדר ומנחה את הצוות לפיתרון הטוב והיעיל ביותר.

מפעל מסוכן הנו מפעל המחזיק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים המסוכנים ותקנותיו.

תיק מפעל שונה מתיק שטח, ועל כן יש לוודא שהמפעל עומד בכלל הדרישות - למידע נוסף השתמשו בתפריט האתר.

על התיק להיות מצומצם ואפקטיבי כדי לשמש כלי ראשוני, יעיל וזמין בעת הטיפול באירוע בטיחות במפעל.

מי נדרש להכין תיק מפעל?

ע"פ תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשי"ג – 1993 סעיף 4 (א): "בעל מפעל יכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה".
 

מטרת תיק המפעל

לתיק מפעל ישנן מספר מטרות עיקריות:

 1. מניעה מוקדמת של תרחישים ע"י זיהוי סיכונים וטיפול מונע באירועים מסוימים.
 2. טיפול בעת חירום - לאחר התממשות סיכון - הפחתת הנזקים והפגיעה ברכוש בחיי אדם מהר ככל הניתן, ביעילות מירבית.
 3. חזרה לשגרה - החזרת המפעל לפעילות תקינה ונורמלית, בזמן הקצר ביותר.
 4. מזעור פגיעה ברכוש המפעל.
 5. מזעור סיכון הציבור ועובדי המפעל.
 6. הכנת תשתית לתכנית ארוכת טווח לשיפור רמת הבטיחות במפעל ואיכות מערך החירום.

מה כולל תיק מפעל?

 1. תיאור מוקדי הסיכון במפעל.
 2. נוהל טיפול במקרה חירום.
 3. תיאור המפעל והפעילות השוטפת של המפעל.
 4. פירוט מלא של כלל החומרים שבהם משתמשים במפעל לרבות חומרים מסוכנים, כולל הכמויות השונות.
 5. פירוט של הציוד לכיבוי אש וכלים לטיפול באירוע חירום, כגון אמצעי התראה, אמצעי תפעול והגנה.
 6. סקר סיכונים ותכנית היערכות לטיפול בתרחישי בטיחות, כולל תקריות ותגובות.
 7. בעלי התפקידים השונים במפעל וצוותי החירום במפעל.
 8. מפות ועזרים היכולים לסייע בטיפול באירועי חירום במפעל.
 9. פירוט אמצעי השינוע במפעל.
 10. פירוט מערך האבטחה במפעל.
הכנת תיק מפעל עם חברת Safety Ring בע"מ 

נשמח לסייע לכם להקים תיק מפעל איכותי ומקיף, המכיל את כלל הדרישות ע"פ תקנות רישוי העסקים בצורה המקצועית והיעילה ביותר וכמובן בצמוד לתקינה.
השירות שלנו כולל ליווי צמוד ולקיחת אחריות לאישור התיק וכן סיוע בהגשת התיק לרשויות הרלוונטיות לאורך כל התהליך!
אנו מעמידים לשירותכם צוות של מהנדסי בטיחות מיומן, מקצועי ומנוסה אשר לקח חלק בעשרות פרוייקטים במפעלי תעשייה, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, נדל"ן ולוגיסטיקה.