הערכות התעשייה/ המפעל/ הארגון למצב חירום
בשנים האחרונות חלה עלייה במספר אירועי החירום בישראל, החל מפעולות פח"ע, מלחמות בהם יש שימוש בנשק קונבנציונאלי ובלתי קונבנציונאלי , רעידות אדמה, 

ועד לאירועים הנגרמים כתוצאה משריפות, תאונות עבודה ודליפת חומרים מסוכנים המצויים כמעט בכל מפעל.

מטבעם, אירועים אלו בדרך כלל מגיעים כהפתעה מוחלטת ועל כן הכנה מראש של העובדים ואימון של צוותי חירום מפעליים הינה פעולה חיונית ומצילת חיים.
 
עלייה זו באירועי החירום מחייבת כל ארגון/ מפעל/ חברה להתכונן למצב חירום בהתאם לתרחישים הרלוונטיים לה.


לדוגמא, במידה ויש במפעל חומרים מסוכנים, יש לתרגל את צוות החירום המפעלי יחד עם כל עובדי המפעל בתרגולת אש ודליפת חומרים מסוכנים ופינוי עובדי המפעל. ככל שתרגולות אלו

יועברו באופן ממשי ותדיר כך עובדי המפעל ידעו כיצד לפעול בזמן אמת על פי הנחיות והוראות ברורות וחוסר הוודאות שלהם יקטן.

העלאה למודעות העובדים, חלוקת תפקידים והכנה מראש, יסייעו לצוותי החירום ולעובדי המפעל לפעול טוב יותר בשעת חירום. 


יש לזכור כי הכנה מוקדמת ותרגול רלוונטי יאפשרו מעבר טוב יותר משגרה לחירום ובכך ייקלו על תפקוד יעיל ורציף.

ככל שהעובדים, משפחותיהם והארגון יהיו מוכנים לחירום, כך יגדלו הסיכויים שהארגון יתפקד בצורה אפקטיבית בשעת חירום.
 
אנו במכללה לבטיחות ונהיגה במבי, פיתחנו בשיתוף עם מומחים בתחום ומשרד הכלכלה קורס המקנה ידע מקצועי וכלים הלכה למעשה לניתוח אירועים, תרחישים וסיכונים ולהערכות מוקדמת וניהול מצבי חירום בתעשייה מפעלים/ מוסדות וארגונים, כגון: אירועי אש, חומ"ס, רעידות אדמה, פח"ע.
 
מטרת הקורס היא הכשרת בעלי תפקידים במפעל למתן מענה מקצועי במצבי חירום.

לימוד ותרגול הלכה למעשה של כללי התנהגות במצבי חירום, כיצד יש לתרגל צוותי חירום, הכרה וחבירה של גורמים פנים מפעליים אל גורמי החוץ והביטחון בניהול מצבי חירום ואסונות,

שיתוף פעולה עם גורמי חוץ (כב"א, פקע"ר, מד"א, משטרה, הרשות המקומית וכו') ועוד.
 
מצבי חירום מחייבים מתן מענה מקצועי, מדויק וממוקד לסוג האירוע (אש, חומ"ס, רעידות אדמה ופח"ע). קורס זה מספק כלים שימושיים לניהול מצבי חירום במפעל/ מוסד/ ארגון

ועל כן חיוני לכל ארגון וממונה בטיחות באשר הוא.

** הקורס מוכר על ידי משרד הכלכלה ל-7 ימי עיון לממונה בטיחות