חומר לימוד קורס מלגזה


 
 הגדרה מלגזה:  מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה ברישיונה כמלגזה.

ייעוד המלגזה: מלגזות ההרמה נועדו לשרת את הצורך שלהעברה והעמסת מטענים שמשקלם עולה על כושר ההרמה של האדם.כמו כן הן נועדו לעבודה יעילה ומהירה יותר ולחסכון בזמן ובכסף

ישנם שני סוגי היתרים שניתן לקבל לאחר מעבר קורס מלגזה:

היתר 129-  היתר זה מאפשר נהיגה במלגזה עד 20 טון. 

היתר 130- במידה ולתלמיד יש רישיון בדרגה 03 (רכב משא) יקבל התלמיד היתר 130 ברישיון הנהיגה למלגזה, המאפשר לו נהיגה ללא הגבלת משקל

תנאי הסף לקבלת רישיון מלגזה

1.      רישיון מקדים לרכב פרטי 02 או רישיון לטרקטור (דרגה 01).

2.      גיל 18 ומעלה.

לא ינהג אדם במלגזה אלא אם קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת וניתן היתר לכך מרשות הרישוי.

כושר ההרמה של מלגזה: כושר ההרמה של המלגזה מבוסס על הנתונים הפיזיים שלה, משקלה העצמי, ממדי המלגזה ומיקום מרכז הכובד.

 מרכז כובד או מרכז המסה:  הנה נקודה קבועה בתוך גוף שדרכה עובד הכוח הפועל על הגוף עקב משיכת כדור הארץ, ללא תלות במצב של הגוף.
 
השפעות על מרכז כובד:
• נתוני המטען-מידות, משקל, צורה ומיקומו על המלגזה
• גובה התורן
• זווית הטיה של התורן
• כוחות דינאמיים הפועלים על המלגזה בזמן תנועה
• מרכז הכובד חייב תמיד להיות בתוך השטח המשולש הנוצר בין מרכזי שני הגלגלים הקדמיים ומרכז הסרן האחורי.
• משולש זה נקרא משולש יציבות.

התהפכות: למלגזה ללא מטען יש נטייה להתהפך לצדדים ביתר קלות מאשר מלגזה מועמסת, 75%מהתאונות הקטלניות נגרם עקב התהפכות צד ללא מטען.

שדה ראיה מוגבל: שדה הראייה עלול להיות מוגבל בשל העברת מטען גבוה המסתיר את הדרך.

נסיעה במשטחים משופעים: התנועה על משטחים משופעים מסוכנת יותר מתנועה על משטח ישר מפני שמרכז הכובד נע באופן תמידי לכיוון שיפוע הדרך ובכך מפר את איזון המלגזה וגורם להתהפכותה.בנסיעה במדרון תלול הנסיעה תתבצע לאחור.

כללי תנועה במשטח משופע:
• המטען חייב להיות נמוך ככל האפשר
• לפני הנסיעה יש לוודא שהשיפוע אינו עולה על המותר ( 5%)
• יש להקפיד ולהחמיר על כללי הבטיחות
• התנועה חייבת להיות במהירות נמוכה

פעולות בעת ביצוע חנייה:
• הבא את המלגזה למצב של עצירה מוחלטת.
• העבר את ידית ברירת כוון הנסיעה למצב ביניים (ניוטרל).
• הנמך את המזלגות עד הקרקע.
• הטה את התורן קדימה עד למגע של קצה המזלג בקרקע.
• דומם את המנוע והוצא את המפתח
• הכנס את שיני המלגזה לתוך משטח או למקום בולט.

הסיבות לנפילת מטען בעת הרמה או הובלה:
• תפיסה או דפינה בלתי נכונות.
• משטח הרמה בלתי תקין.
• מטען בלתי יציב.
• מטען שאינו קשור טוב.
• דפינה או חביקה בלחץ נמוך מידי.

נהיגה והעמסה: בעת נהיגה על מלגזה, על שני הידיים להימצא על גלגל ההגה.בזמן העמסות/פריקות יש לסובב את גלגל ההגה ביד אחת, כאשר היד השנייה מפעילה את הידיות של מערכת ההרמה.

מעבר צר: בעת ביצוע פניה ממעבר רחב למעבר צר יש לבצע את הסיבוב כאשר הסרן הקדמי מגיע אל מול הפינה ויחד עם זאת להשאיר מרווח מספיק ל "זריקת זנב" של המלגזה כך שלא תפגעבקיר המעבר.

שלבים בהעמסת מטענים:
• התקרב למטען במהירות איטית
• הכנס את המזלגות מתחת למטען והרם אותו
• הטה את התורן מעט לאחור
• סע אחורנית באיטיות רבה
• הורד את המטען באיטיות המרבית, ללא תנועות פתאומיות לגובה הנסיעה והטה את התורן לאחור

שלבים בהנחת מטען:
• הטה את התורן מעט קדימה
• הורד מזלגות לגובה הנדרש
• סע לאחור ע"מ לשלוף את המזלגות מתחת למטען

בטיחות:
• וודא תקינות ושלימות גגון הבטיחות
• אין לכסות את גגון הבטיחות בברזנט
• חלון גג שקוף מיועד להגדלת שדה הראייה של המפעיל, אין לצבוע או להחליפו בלא שקוף
• וודא תקינות מגן המטען
  
דע את מטענך:
• משקל המטען
• וודא מטען יציב ומאוזן
• השתמש במשטחים תקינים ומתאימים
• אין להעמיס יחידות מטען שאינם נמצאות במכל מתאים 
• העמסת מטענים המסתירים את פני הדרך העמסת מטענים רחבים

אזהרה לגבי מטענים:
• אין לשנע מטען שחלקים ממנו אינם קשורים או נמצאים מעל לגובה מגן מטען ועלולים ליפול!
• יש לקשור את המטען
• חל איסור לשנע מטען המונח על מזלג אחד!
• אין להרים משאות עם משטחים פגומים.

הוראות בטיחות שינוע מטענים:
• אין להרים מטענים ומשאות שתוכנם ומשקלם אינו ידוע
• אין להעביר מוטות ארוכים, באין ברירה יש לקשור לקצותיהם דגלונים אדומים אשר יבלטו למרחק.
• בזמן עבודה שים לב לתנאי השטח שבו תסיע את המלגזה. וודא שהרצפה מספיק חזקה ומסוגלת לשאת את עומס המלגזה כשהיא עמוסה.
• במידה והנך עובד במבנה בעל תקרה נמוכה, ודא שאינך פוגע בתקרה בזמן ההרמה. 
 
נסיעה במדרון:
• בעת נסיעה עם מטען יש להקפיד שהמטען יהיהתמיד במעלה המדרון.
• בעת נסיעה במורד המדרון עם מלגזה חשמלית יש לשמור על מהירות נמוכה, ע"מ למנוע נזק למערכת ההנעה החשמלית.

גרירה באמצעות מלגזה:
• אין להשתמש במערכת הייעודית (תורן הרמה, מזלגות וכו') לצורך גרירה משיכת גופים או מטענים.
• חל איסור מוחלט לגרור נתמך ע"י מלגזה.
• חילוץ מלגזה תקועה, יתבצע בעזרת וו אחורי.
• הוו האחורי משמש גם לקשירת המלגזה בעת שינוע המלגזה ממקום למקום

בלימה:
• בלימה תבוצע באופן הדרגתי ומתון.
• יש להימנע ככל הניתן, מבלימת חירום, החלקת גלגלים – הדבר עלול לגרום לנפילת המטען ופגיעה בנפש.

חניה:
• החנייה תתבצע באזור מישורי (לא משופע).
• נעל את ההגה בעזרת שרשרת או כל התקן נעילה אחר.

חניית מלגזה תקולה:
• יש להעמיד במקום בו מלגזה לא תפריע לתנועה.
• יש לשים שלט "מלגזה תקולה".
• במידה ומלגזה תקולה מפריעה לתנועה יש להפעיל איתות

תדלוק המלגזה:
• לפני תדלוק יש לכבות את המנוע, לנעול גלגלים ולהוריד את המזלג לפני הקרקע.
• יש לוודא קיום מגע בין המזלג לקרקע ובין פיית הצינור ופתח מיכל הדלק על מנת למנוע ניצוץ בגלל הימצאות חשמל סטטי.
• יש לתדלק במקום פתוח ומאוורר.
• יש למנוע שפיכת דלק על הכלי וסביבתו.
• אין להניח על המלגזה מלאי של דלק.
• אין לעשן בשעת תדלוק ובתחנת הדלק בכלל.
• בגמר התדלוק יש לוודא שמיכל הדלק סגור היטב.

הרמת אדם במלגזה:
• לא יורם אדם במלגזה אלא אם בודק מוסמך אישר כי המלגזה בעלת משקל נגדי וכושר הרמה מותר של 1800 ק"ג לפחות.
• המרחק בין הגלגלים הקיצוניים באותו ציר הוא 900 מ"מ לפחות.
• במקרה של תקלה במערכת ההידראולית, מהירות ירידת הסל על מטענו המרבי אינו עולה על 0.50.
• אסור להרים יותר מ- 2 עובדים בו זמנית על המלגזה  
• משקל הסל יחד עם שני בני אדם ומשא לא יעלה על חמישית מעומס ההרמה של המלגזה, כפי שאישר בודק מוסמך ובכל מקרה לא יעלה על 500 ק"ג.

לפני הרמת אדם במלגזה ינקטו בצעדים הבאים:
• המלגזה תועמד בשטח אופקי ותאובטח מפני תזוזה מקרית.
• יוצבו מחסומים ושלט אזהרה למקרה שצופים שכלי רכב יעבור בקרבתה.
• יובטח שאנשים לא יעבדו, לא ימצאו ולא יעברו מתחת לסל כשהוא מורם.
• מפעיל המלגזה המרים אדם בסל: וותק של שנה אחת לפחות
• מפעיל המלגזה יימצא במושב הנהג של המלגזה כל עת שאדם נמצא בסל.
• מפעיל מלגזה ישמור על קשר עין אם הנמצאים בסל כל עוד הוא מצוי בו.

בדיקה על ידי העובד טרם השימוש בסל:
בדיקת המתקן: גלגלים, צינורות, חוטי חשמל, מראה חיצוני.
בדיקת מערכת ההפעלה- הרמת הסל הריק עד לגובה המרבי.
בדיקת מערכות ההפעלה בחירום.
בדיקת נקודות עיגון מתאימות.
יש לוודא כי כושר ההרמה של המלגזה הוא 1800 ק"ג.
 
שילוט הסל: על אחת מדפנות הסל יוצג שלט נראה לעין אשר יפרט:

במידה ויש יותר מסל אחד- המספר הסידורי של הסל.
המספר הסידורי או מספר הרישוי של המלגזה או המלגזות שעליהן מותר להרכיב את הסל.
המשקל העצמי של הסל.
מספר האנשים המותר להרמה בסל.
עומס מרבי מותר להרמה בסל.

תנאים לביצוע העבודה על הסל:
יש לבדוק את דרכי הגישה למקום העבודה ולבדוק שאין מכשולים.
ימצא אדם במפלס הקרקע בקשר עין עם העובד בגובה, שיכוון את העובד ויזהיר בפני מכשולים.
האדם הנוסף ימנע כניסה של כלים/ עוברי אורח לאור הסכנה.
אזור סכנה יגודר, יסומן וישולט.
מפעיל הסל מלמטה הוסמך להרמת בני אדם על פי תקנות עגרונאים (מלגזן- ותק של שנה, מפעיל מנוף- הסמכה)
יש קשר רציף עם מפעיל הסל על פי סימני איתות מוסכמים.

מניעת הפעלה מקרית:
בטרם יכנס אדם לסל יופעל בלם החניה של המלגזה.
לא יימצא אדם בסל כשהמלגזה בתנועה.

דרישות ממפעיל מלגזה:
לא יופעל סל אלא בידי מפעיל מלגזה בעל וותק של שנה לפחות בהפעלת מלגזות. (סל מנוף- הסמכת עגרונאים)
מפעיל המלגזה ימצא במושב הנהג של המלגזה כל עת שהאדם נמצא בסל.
מפעיל מלגזה ישמור על קשר עין עם הנמצאים בסל כל עוד הם מצויים בו.
 
בדיקות טרם הפעלת מלגזה:
• גובה מפלס שמן הידראולי ,נוזל בלמים, שמן מנוע.
• נזילות במערכת הידראולית.
• מצב המזלגות, נושא המזלגות, התורן, מערכת הצידוד, בוכנות הטיה.
• מצב גגון בטיחות, מגן המטען, חגורות הבטיחות במידה ומותקנת ע"ג המלגזה, קיבוע מושב הנהג.

בדיקות נוספות למלגזות דיזל:
• בדוק שמיכל הסולר מלא
• בדוק גובה שמן מנוע
• בדוק מפלס נוזל מי הקירור במיכל העיבוי או המצנן
• בדוק מצב המצנן, נזילות או פגיעות חיצוניות
• בדוק מתח רצועות המאוורר
• וודא העדר נזילות מהמנוע וממערכת הדלק

בדיקות טרם הנעה:
• יש להתניע את המלגזה אך ורק ממושב מפעיל או מקום ההפעלה המיועד לכך.
• יש לוודא שבלם חנייה מופעל.
• יש לחגור חגורת בטיחות, במידה ומותקנת.
• יש לוודא שידית ברירת כוון הנסיעה במצב ביניים.
• יש לוודא שאין אנשים בקרבת המלגזה.

בדיקות עם מנוע פועל:
• עם התנעת המנוע יש לבדוק שכל המחוונים ונוריות האזהרה מציינות פעולה תקינה של המלגזה.
• בדוק פעולת הצופר, מחוונים ונוריות אזהרה.
• וודא פעולה תקינה של הידיות בסלקטור (בורר) הראשי.
• וודא פעולה תקינה של ידית שינוי כוון הנסיעה.
• וודא פעולה של דוושת ההאצה.
• וודא פעולה תקינה של בלמי השירות, ובלם חנייה.
• וודא פעולה תקינה של מערכת ההגה.
 


חושב שאתה יודע לנהוג במלגזה ? חושב שזה פשוט ?  לא בטוח שתחשוב כך לאחר שתצפה בסרטון הבא ובו תראה בין השאר אוסף טעויות ותאונות של מלגזנים:
    
                           
 


צפו כאן בסרטון בטיחות נהיגה במלגזונים (מלגזת אדם הולך). אמנם הנושא רציני אך הכללנו כמה רגעים משעשעים לקראת סיום הסרטון: 

צפו כאן בסרטון המדגים מספר כללי בטיחות חשובים, חלקם מצילי חיים, לפני הפעלת המלגזה:


צפו בסרטון מבית במבי ובו תראו דוגמאות לתאונות מלגזה, סיכון העובדים במקום העבודה, דרכים למניעה ועוד: