התייקרות מחירי אגרת התיאוריה לשנת 2013

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4310826,00.html