תקנות עבודה בגובה וחומר לימוד

 

 
בנובמבר 2008 נכנסו לתוקף תקנות חדשות לעבודה בגובה.

מטרות תקנות עבודה בגובה הם לעשות סדר בנהלים ובדרישות לעבודה בגובה. התקנה קובעת את הצורך בהדרכות לעובדים בגובה על ידי מדריך עבודה בגובה מוסמך ואת חובת המעביד לייצר תנאי עבודה מתאימים לעובד על מנת למנוע את הסכנות הקיימות.

תאונות עבודה בגובה הן התאונות הנפוצות ביותר בעבודה, על כן אנו יוצרים קובץ תאונות מדי חודש על מנת לרענן את הנהלים לעובדים ולמעסיקים לחץ כאן לקריאת המבזק האחרון

הכנסת תקנות בטיחות לעבודה בגובה דורשת שינוי תפיסתי וחשיבתי של המנהלים והעובדים. על המנהלים לדאוג להדרכה נאותה- על ידי מדריך עבודה בגובה מוסמך וכן לדאוג לציוד המתאים- הן לעובדים והן לסוג העבודה.

על העובד חלה האחריות לוודא כי ההדרכה והתעודה שקיבל הן בתוקף וכן עליו לוודא תקינות הציוד לפני שמשתמש בו ולדווח על כל סכנה בטיחותית אליה נחשף.

בכל מקרה צריך להיות ברור שלא יהיה מצב בו עובדים בתנאים לא נאותים או בסכנת נפילה בגלל "שאי אפשר אחרת" או שאין פתרון מתאים. הפתרונות קיימים, צריך לחשוב נכון ומחוץ לקופסא לפעמים.

תחום העבודה בגובה מתחלק למספר נושאים. חוק עבודה בגובה / תקנות עבודה בגובה מחייבות כל עובד בקבלת הדרכה על הנושאים הרלוונטים לו.

 • סולמות
 • במות
 • סלי הרמה
 • פיגומים
 • גגות שטוח/ משופע/ שביר
 • חלל מוקף
 • קונסטרוקציות

נרחיב על מספר נושאים עיקריים.
 
סולמות

סולם הוא המכנה המשותף הבסיסי ביותר לעבודה בגובה. כמעט כל עובד בתחום התעשייה והבניין משלב סולם בעבודתו. על מנת למנוע נפילות מיותרות מסולם, יש לבצע הדרכות ולעבוד עם ציוד בטיחות מתאים ותקני.

התקנה החדשה מסדירה את צורות השימוש בסולם ומגדירה דרישות שונות לאבטחה בהתאם לגובה העבודה וסוג העבודה שמתבצע על הסולם.

בכל שימוש בציוד בטיחות, יש לבדוק אותו טרם השימוש על מנת לוודא שהוא תקין ותיקני וללא פגמים שימנעו את העבודה איתו בצורה בטיחותית.
 
מספר הגדרת חשובות:

תקן: לסולם יש תקן ישראלי- זוהי הדרישה המינימאלית הראשונית.

תקינות: סדקים, שברים, חלקים חסרים, גומיות, גובלי מפתח ובכלל על הסולם כתובות הוראות ההפעלה.
הסולם מיועד לאדם וציוד עד 150 ק"ג. את הסולם יש להציב בזווית של 65-76 מעלות.

טכניקת עבודה: כמו בכל עבודת גובה, גם בעבודה על סולם נדרש אדם נוסף באזור העבודה ותפקידו המינימאלי הוא לעזור לעובד בכל אירוע בטיחותי. בסולמות מעל 6 מטר, חובה להתעגן למערכת בלימת נפילה המעוגנת לחלק יציב, בעבודות מתחת לגובה של 6  מטר, ניתן להפעיל שיקול דעת בהתאם לסוג ומשך העבודה.

שימוש בסולם לא קבוע

סולם תקין ותיקני המתאים לייעודו, מבחינת הגובה והחומר, ישנם סוגי סולמות שונים ואותם יש לבדוק על פי הוראות היצרן.

חובות המבצע היא לוודא כי הסולם נקי מפגם, עשוי מחומר מתאים והינו מהסוג ובעל הגובה המתאימים לאופי העבודה המבוצעת. לפני כל עבודה יש לבדוק את שלמות ותקינות הסולם. במקרה של סולם פסול או פגום יש

לוודא מניעת השימוש בו.

הערה: באתרי בניה ניתן לבנות סולמות ובתנאי שמנהל העבודה אישר שהסולם נבנה בהתאם לתקנות הבטיחות בבניה.
סעיף 23-24

23. בכל מקרה של עבודה על סולם יש להשתמש במערכת אבטחה.

24. ניתן לוותר על מערכת האבטחה: במעבר בין מפלסים עד 6 מטר או כאשר מבוצעת עבודה קלה וללא מאמץ עד גובה של 4.5 מטר.

אופן העמדת הסולם (מטלטל)

הסולם יוצב על בסיס איתן, אם קיים חשש ליציבות הסולם- האדם הנוסף יחזיק את הסולם, הסולם ישען על שני זקיפיו. הסולם יוצב בשיפוע של 65-76 מעלות (ביחס של 1:2 עד 1:4). הסולם מיועד לעומס של עד 150 ק"ג
אדם+ ציוד.
 
הוראות כלליות לטיפוס ועבודה על סולמות:

1.      יש לטפס עם הפנים לסולם.
2.      שלוש נקודות מגע (הידיים פנויות לטיפוס) כאשר עובדים בגובה אפשר להשתמש בחבל עבודה שיחליף את הידיים וכך עדיין יישארו שלוש נקודות מגע (במקרה כזה חובה לקבע את הסולם).
3.      בכל עבודה על סולם יהיו שני עובדים באתר.
4.      כאשר עובדים בתנוחת רכיבה על סולם יש להקשר לנקודת עיגון יציבה מעל הסולם.
5.      בכל מקרה בו קיים חשש ליציבות הסולם, יעמוד עובד נוסף ויחזיק את הסולם.

מערכות אבטחה אפשרויות לסולמות:

1.      נקודת עיגון יציבה מעל הסולם אליה ניתן לחבר בולם נסוג או מערכת אבטחה צירית אנכית.
2.      קיבוע הסולם בעזרת חבל קשירה.
3.      בניית מערכת אבטחה על הסולם (מותנה בקיבוע הסולם)
4.      מערכת אבטחה לעמוד עגול.

שימוש בסולם קבוע

1.      יש לבדוק את הסולם וחיבור הסולם למבנה על ידי מהנדס אזרחי רשום ורשוי.
2.      סולם ללא כלוב עד 6 מטרים, סולם עם כלוב עד 10 מטרים. מעל הגובה הזה או שיהיה משטחי מנוחה או שימוש במערכת בלימת נפילה צירית ואנכית (במקרה כזה ניתן לוותר על הכלוב).
 
סלים להרמת אדם

עבודה מתוך סל הרמה (על ידי מלגזה או מנוף) אומנם בטוחה באופן יחסי, אך יחד עם זאת נפילה מסל כזה או לחלופין נפילת הסל כולו מהמלגזה או התהפכות מלגזה, הינם תרחישים אפשריים ויש לפעול על מנת למזער את הסיכויים והסיכונים לכך. יש להדריך ולהסביר לעובדים את הדרישות מהסלים, המלגזה והמלגזן ומהעובד עצמו בתוך הסל.
נקודות עיקריות מתוך תקנות הרמת אדם במלגזה:

סל להרמת אדם: משטח עבודה מגודר או תא (כלוב), המיועד להרמת עובד או מספר עובדים וציוד, בהתאם לעומס המותר על פי הוראות היצרן- עומס הניתן להרמה באמצעות מלגזה או מכונת הרמה שלא יועדה בעיקר לכך.

מכונת הרמה: התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי.

דרישות מהמלגזה: לא יורם אדם אלא אם:
1.      בודק מוסמך אישר כי המלגזה בעלת משקל נגדי וכושר הרמה מותר של 1800 ק"ג לפחות.
2.      המרחק בין מרכזי הגלגלים הקיצוניים באותו ציר הוא 900 מ"מ לפחות.
3.      במקרה של תקלה במערכת ההידראולית, מהירות ירידת הסל על מטענו המרבי אינה עולה על 0.05 מטר לשניה.

דרישות מהסל: בתקנת הרמת אדם במלגזה מוגדר מבנה סל תקני- רצפת הסל, מעקות הסל, אחיזת יד.
כדי למנוע טעויות יש לרשום על הסל את מספרו הסידור ואת מספרי המלגזות שמותר להן להרים את הסל.

דרישות מהמלגזן:
1.      לא יופעל סל אלא בידי מפעיל מלגזה בעל רישיון למלגזה ובעל ותק של שנה לפחות בהפעלת מלגזות.
2.      מפעיל המלגזה יימצא במושב הנהג של המלגזה כל עת שאדם נמצא בסל.
3.      מפעיל מלגזה ישמור על קשר-עין עם הנמצאים בסל כל עוד הם מצויים בו.
 
דרישות מהעובד:

1.הדרכה
2.רתמה
3.קשירה לסל על ידי מערכת ריסון

לסיכום, יש לוודא כי העובד בתוך הסל מחובר אליו ומוסמך לכך (בעל תעודת עובד בגובה תקפה- סלים), לוודא כי הסל מחובר למלגזה בצורה נכונה ותיקנית וכי יושב במלגזה, מלגזן מוסמך עם ניסיון של שנה.
 
עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים


"פיגום ממוכן"-פיגום אשר בעזרת כוח מכני, חשמלי או הידראולי ניתן לשנות מיקום משטחי העבודה שלו, למעט בימת מתרוממת ניידת.

"פיגום תורן ממוכן”-פיגום ממוכן המורם אנכית על ידי ממסורת פס שיניים, המובל על ידי התורן התומך ונע לאורכו.

"פיגום תלוי ממוכן"-פיגום ממוכן, המותקן מעל הקרקע, מעל מבנה או מחובר אליו, התלוי על כבלי פלדה או אמצעי תליה אחרים.

"בימה מתרוממת ניידת"-מתקן הרמה שאינו נייח המיועד להרמת אנשים לעמדת עבודה מתוך משטח עבודה כשמשמעותו בתקנות עבודות הבניה, שהכניסה והיציאה של מפעילו אפשרית במצבו התחתון בלבד.

תנאים לעבודה על מתקן הרמה:

האדם:בריא, מוסמך לעבודת גובה מתוך במות הרמה, עבר על הכלי עצמו ובעל רישיון נהיגה בתוקף.

הבמה: בעלת תסקיר בודק בתוקף, טסט בתוקף (ע"י בודק מכונות ניידות מספר מקצוע 190).

הסביבה:יציבות הקרקע, פילוס המשטח, עובד נוסף, דרכי גישה, מזג אויר.

לפני עבודה:המפעיל- בדיקת שטח העבודה (אופקי ואנכי), ניסוי מערכות חרום.
 
עבודה מעל לפיגומים נייחים

פיגום:" מיתקן זמני על הקרקע, על מבנה או המחובר למבנה שמותקן עליו משטח עבודה ושמתבצעת ממנו עבודה או שמחזיקים עליו חומר או ציוד". הפיגום נועד לאפשר עבודה נוחה היכן שאין אפשרות אחרת, הפיגום מהווה משטח עבודה תיקני, כל עוד הוא אכן תיקני אין צורך בשימוש בציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה.
את העבודה על הפיגום נחלק לשני סוגי עבודות:

בניית הפיגום: בתהליכי הבנייההפיגום אינו מושלם ויש סכנתנפילה ולכן נשתמש במערכות לבלימת נפילה. בנוסף פיגום צריך להבנות בהשגחתו של בונה פיגומים מוסמך.

עבודה על פיגום קיים: כאשר הפיגום תקין ושלם אין צורך במערכת אבטחה.
 
דגשים לעבודה על פיגום:
 • בדיקה שבועית על ידי מנהל העבודה.
 • אין לעבוד על פיגום פגום !!
 • לאחר כל מצב מיוחד (מזג אויר, הפסת עבודה, רוחות וכו') יש לבדוק שוב את תקינות הפיגום.
 • פיגום מעל 6 מטר יבנה על ידי בונה מוסמך ויאושר על ידי מנהל העבודה.
 • פיגום זקפים מעל 18 מטר עפ"י תכנון.
 • חיבור הפיגום למבנה: באופקי כל 5 מטר, באנכי 6 מטר.
דברים שחשוב לבדוק בפיגום לפני תחילת עבודה עליו:
 • בדיקה ואישור מנהל העבודה לפני העבודה
 • שלמות הפיגום
 • קרקע יציבה
 • ניקוז ופילוס המשטח עליו עומד הפיגום
 • חיבור הפיגום אל המבנה (פיגום זקפים)
 • נעילת גלגלים ומניעת תזוזה (פיגום עצמאי)
 
 עבודה מעל גגות

הגגות באופן כללי מתחלקים לשלושה סוגים: שטוח, תלול ושביר. כל גג מלבד בטון שטוח, יש לבדוק על ידי מהנדס קונסטרוקטור. כמו כן כל גג שיש חשד לגבי מצבו, יחויב כמובן גם בבדיקה קונסטרוקטיבית. לפני עליה לגג (כל גג) יש לבצע סקר סיכונים ולסמן/לבטל אותם.
במקרה בו עובדים על גג שטוח שאינו שביר אך גם ללא מעקה והעבודה מתבצעת לפחות 2 מטר ומעלה משפת הגג לא יהיה צורך להשתמש ברתמת בטיחות (כן יש צורך בהדרכה). מערכת האבטחה המועדפת תהיה כמובן מערכת ריסון, כזו שתמנע נפילה.

גג תלול: גג שהשיפוע בו עולה על 2:3 ייחשב לגג תלול, אך ברור שגם בגגות עם שיפוע נמוך יותר הסכנה עדיין קיימת. הסכנה העיקרית בגג תלול היא סכנת החלקה מגג כזה ולכן בתקנות העבודה על גגות שבירים ותלולים מוצעים כמה פתרונות אפשריים כמו פיגום תפיסה או מחיצות בגובה מטר על הגג שימנעו התגלגלות מהגג עצמו.

גג שטוח: בעבודה על גג שטוח (לא שביר) הסכנה העיקרית תהיה בעבודה בתוך שני המטרים האחרונים של הגג במקרה כזה לפי תקנות העבודה בגובה יש צורך במערכת אבטחה שתמנע את אפשרות הנפילה (מערכת ריסון).

בעבודה על גג שטוח שאינו שביר: כאשר עובדים מול נקודת עיגון ולא ליד פינה וכאשר סכנת הנפילה היא רק לכיוון אחד, ניתן להשתמש במערכת ריסון שתהיה מבוססת על מערכת אבטחה צירית גמישה (מבוססת חבל). המערכת הזו מאפשרת גישה לשפת הגג בצורה כזו שהנפילה לא תתאפשר מפאת אורכו של החבל וגם במקרה וכן תתרחש נפילה, היא תהיה קצרה. מקרה מסובך יותר הוא עבודה ליד פינת הגג, שם עיגון אחד בניצב לכיוון הנפילה לא יהיה מספק ולכן נצטרך עיגון נוסף גם בניצב לכיוון הנפילה השני.
במקרה של עבודה סביב פינת הגג השיטה הקודמת לא תתאים כי היא מגנה רק לכיון אחד (מול קו העיגון) ולא תגן במקרה של נפילה לצד אחר, לכן נשתמש בחבל נוסף בניצב לכיון השני.
 
 זכרו: הקפדה על תקנות הבטיחות בעבודה בגובה תפחית למינימום את הסיכון לתאונות..