ניוזלטרים חודשייםמדי חודש אנו שולחים ניוזלטר לכלל אנשי הקשר והחברות העובדות עימנו, בניוזלטר אנו מפרסמים תאריכי קורסים, חוקים חדשים, תקנות, טפסים רלוונטים ועוד.

מעוניינים גם אתם להמשיך לשמור איתנו על קשר?

שלחו את המייל שלכם ונשמח להוסיף אתכם לרשימת האנשים המיוחדים שעובדים איתנו!


ניוזלטר ינואר 2021


ניוזלטר ספטמבר 2020

ניוזלטר אוגוסט 2020


ניוזלטר יולי 2020


ניוזלטר יוני 2020


ניוזלטר מרץ 2020

ניוזלטר פברואר 2020

ניוזלטר ינואר 2020

ניוזלטר דצמבר 2019

ניוזלטר נובמבר 2019

ניוזלטר אוקטובר 2019


ניוזלטר ספטמבר 2019


ניוזלטר אוגוסט  2019

ניוזלטר יולי  2019


ניוזלטר יוני  2019


ניוזלטר אפריל 2019

ניוזלטר מרץ 2019


ניוזלטר פברואר 2019

ניוזלטר ינואר 2019


ניוזלטר דצמבר  2018


ניוזלטר נובמבר  2018

ניוזלטר אוקטובר  2018


ניוזלטר ספטמבר  2018

ניוזלטר אוגוסט  2018

ניוזלטר יולי 2018

ניוזלטר יוני 2018

ניוזלטר מאי 2018


ניוזלטר אפריל 2018


ניוזלטר מרץ 2018

ניוזלטר פברואר 2018

ניוזלטר ינואר 2018

ניוזלטר דצמבר 2017


ניוזלטר נובמבר 2017


ניוזלטר אוקטובר 2017


ניוזלטר ספטמבר 2017

ניוזלטר אוגוסט 2017


ניוזלטר יולי 2017 

ניוזלטר יוני 2017


ניוזלטר מאי 2017ניוזלטר אפריל 2017

ניוזלטר מרץ 2017


ניוזלטר פברואר 2017


ניוזלטר ינואר 2017


ניוזלטר דצמבר 2016


ניוזלטר נובמבר 2016


ניוזלטר אוקטובר 2016


ניוזלטר ספטמבר 2016

ניוזלטר אוגוסט 2016


ניוזלטר יולי 2016


ניוזלטר יוני 2016


ניוזלטר מאי 2016


ניוזלטר אפריל 2016

ניוזלטר מרץ 2016


ניוזלטר פברואר 2016


ניוזלטר ינואר 2016


ניוזלטר דצמבר 2015

ניוזלטר נובמבר 2015


ניוזלטר אוקטובר 2015


ניוזלטר ספטמבר 2015


ניוזלטר אוגוסט 2015


ניוזלטר יולי 2015


ניוזלטר יוני 2015


ניוזלטר מאי 2015


ניוזלטר אפריל 2015


ניוזלטר מרץ  2015

ניוזלטר פברואר 2015

ניוזלטר ינואר 2015

ניוזלטר דצמבר 2014

ניוזלטר נובמבר 2014

ניוזלטר אוקטובר 2014

ניוזלטר ספטמבר 2014

ניוזלטר אוגוסט 2014

ניוזלטר יולי 2014

ניוזלטר יוני 2014

ניוזלטר מאי 2014

ניוזלטר אפריל 2014

ניוזלטר מרץ 2014

ניוזלטר פברואר 2014

ניוזלטר ינואר 2014

ניוזלטר דצמבר 2013

ניוזלטר נובמבר 2013

ניוזלטר אוקטובר 2013

ניוזלטר ספטמבר 2013

ניוזלטר אוגוסט 2013

ניוזלטר יולי 2013