תכנית בטיחות אשבמהלך העשורים האחרונים עם הממצאים המטרידים בנוגע למספר השריפות והדליקות מדי שנה, הוכרה הבעייתיות שקיימת במבנים רבים, ועל אחת כמה וכמה במשרדים ובבתי עסק בהם יש ריכוז אוכלוסייה רב במבנה אחד.
על כן החוק קבע תוכנית שלמה לבטיחות באש שתאפשר מזעור מספר הדליקות והיערכות מוקדמת לאירועי שריפה. כך במסגרת תקנות הכבאות בהוראת רכ"א 532 נקבע כי כל עסק או מבנה ידרש להציג תוכנית בטיחות אש עוד משלבי התכנון האדריכלי.


מה כלול בתוכנית בטיחות אש?

התכנית מתפרשת על פני זמן נרחב ומספר רב של גורמים. ראשית בעת תכנון המבנה והקמתו נדרש מהקבלן הבונה לתכנן פתחי אוורור ופתחי סינון עשן שיצמצמו נזקי שריפה אפשרית. שנית יש לוודא בבניה כי קיימים מתחמי מילוט ונקודות אסטרטגיות אליהם יוכלו לברוח העובדים בעתות שריפה או חירום.
לאחר שלב הבנייה נדרש להציב בכל מבנה מכשור ואבזור להתמודדות עם שריפה ומניעתו. כך כל עסק על פי תנאים וקריטריונים שמגדירים מהו עסק, מחויב להתקין גלאי עשן, זרנוקים לכיבוי שריפה ומטפי כיבוי בנק' אסטרטגיות.
לאחר מכן התוכנית צריכה לכלול העסקת קציני בטיחות ומומחים שיכינו תוכנית בטיחות עבור עסק. תוכנית הבטיחות צריכה לכלול את האמצעים לבטיחות אש הרלוונטיים לעסק.
התוכנית לא אמורה להיות רק מסמך כתוב, זה אמור להיות קו מנחה עבור בעל עסק כיצד ליישם את התקנת האמצעים המתוכננים במבנה בהתאם לנדרש בתקנות ולמנוע תקלות בטיחותיות ואף להציל חיי אנוש.
לאחר קבלת תוכנית הבטיחות, על בעל העסק לפעול לפיה ולהעביר את המידע הלאה לממונים תחתיו. עליו לשלוח את עובדיו להדרכות בטיחות באש, ולהגדיר כיצד ובאלו אמצעים הוא ייעזר לצמצום הסיכוי לשריפה ומזעור פגיעות אפשריות בעת שריפה עתידית.
תיק בטיחות באש אינו דבר שיש להקל בו ראש ועל כל בעל עסק לנהוג בתיק בכובד ראש. התנהלות נכונה על פי תיק בטיחות באש תוכל להבטיח עבודה בסביבה בטוחה, ואף במקרים מסוימים הנחיה נכונה תוכל למנוע לחלוטין שריפות ולהציל חיים במידה ויש אירוע שריפה.

מי צריך תכנית בטיחות אש?

- כל יזם המתכנן מבנה בהקמה מעל 100 מ"ר.
- כל תוספת בנייה במבנה קיים בשלבי התכנוןחברת Safety Ring יודעת לספק פיתרון לתכנון בטיחות אש בצורה המקצועית ביותר בליווי אנשי המקצוע המנוסים בתחומם אשר בנו עשרות תכניות בטיחות אש לשלל מוסדות, מפעלים, בתים, ארגונים, וכו'... פנו אלינו ונשמח לשתף פעולה ולסייע