קורס ממונה בטיחות אש


קורס ממונה בטיחות אש, הינו קורס בעל חשיבות רבה מאוד להכרת וניהול סיכוני האש במפעל.
תאונות אש גרמו וממשיכות לגרום לצערינו לנזקים לא מעטים הן לחיים והן לרכוש.
שמירה על בטיחות באש מקסימלית מאפשרת להקטין באופן משמעותי את הסיכוי למפגעי אש. 


אז מה אומר החוק? 

על פי חוק, חובה על כל מפעל או ארגון העומדים בקשר עם רשויות וספקי שירותים ומוצרים לעבור הדרכה מקצועית שנתית בנושאי סיכונים הנובעים מאש והתלקחות וכן בדבר נהלי חירום במקרי שריפה. נוסף על כך עליהם למנות מטעמם ממונה בטיחות אש מוסמך המתפקד כמנהל תפעול הבטיחות בנושא זה, אשר עבר הכשרה בקורס מקצועי.

קורס ממונה בטיחות אש יעניק למשתתפיו כלים פרקטיים ומיומנות בתפעולן וניהולן של שלל סוגי מערכות האש הקיימות.
נוסף על כך, קיימת אפשרות למנות ממונה בטיחות אש במפעל במיקרים מסויימים שתפקידיו בארגון נלמדים בקורס.
קורס ממונה בטיחות אש יעניק ללומדים בין היתר כלים להכרת מערכות לשליטה באש ועשן, הדרכות רלוונטיות בתחום האש, נהלים ועוד...תכנית הלימוד בקורס ממונה בטיחות אש

בקורס נלמד באופן נרחב חוקים ותקנות בתחום בטיחות האש המחייבים במדינת ישראל ובעולם.

נלמד מה נדרש על מנת לסייע בהבטחת שלומם של העובדים והשוהים במקום מפני סכנות אש וחומרים מסוכנים. זאת, תוך התאמה של הנסיבות המיוחדות של כל מקום אל כללי הבטיחות באש. מתפקידו של ממונה על הבטיחות אש לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בתחום בטיחות אש, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות העובדים מאש במקום העבודה ולקדם את התודעה  בנושאים אלה.

מיהו קהל היעד הרלוונטי בקורס ממונה בטיחות אש?

קורס ממונה בטיחות אש הינו קורס פתוח המתאים לכל, לרבות מי שבעל זיקה לנושאי הבטיחות והאש.
העוסקים בבטיחות בתחומים שונים ימצאו בו עניין רב וכן נאמני בטיחות אש, כבאי מפעלי ואנשים שרצונם להשתלב בתחום הבטיחות המוסדי. 

ממונה בטיחות אש יכול לשמש כיועץ בטיחות אש במגוון מוסדות ומפעלים

  • הקורס מתבצע במתכונת של לימודי יום/ערב, במהלך 5 ימי לימוד מלאים (40 שעות לימוד). 
  • הוגשה בקשה להכרה של הקורס כ- 5 ימי עיון לממוני בטיחות.

"אם אתה לא מתכנן איך למנוע שריפות
כנראה שתצטרך לעסוק בכיבויין"