חידוש תעודת עגורן / מנוףכידוע, משתתף אשר הוסמך בקורס עגורן העמסה עצמית / גשר (או "מנוף על משאית" כמו שרב הציבור קורא לזה) 
מקבל תעודת מנופאי אשר תקפה לשנתיים מיום סיום קורס מנוף.
את התעודה יש לחדש כל שנתיים ע"י מילוי טופס הצהרת בריאות + צילום ת.ז + צילום תעודת מנוף / עגורן קיימת.צפי להנפקת התעודה החדשה כ-3 שבועות מיום קבלת המסמכים ,תלוי במשרדי הכלכלה .


במידה ועברו מעל שנתיים מיום הנפקתה – מדובר בתהליך חידוש שונה , יש לפנות לקבלת פרטים למשרדי המכללה.


את המסמכים ניתן להעביר אלינו בפקס 08-8693690 או במייל office@bambischool.co.il