ימי עיון וקורסים לממונים על הבטיחותעל פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו - 1996 ,חובה על בעל אישור כשירות להשתתף מידי שנה ב-8 ימי השתלמות לקידום הידע בנושאי בטיחות, גיהות ובריאות בעבודה.

אנו, במכללה לבטיחות ונהיגה במבי יחד עם חברת SAFETY RING מאמינים שאם כבר מחוייבים להשתתף ב-8 ימי השתלמות בשנה, לפחות שיהיה מעניין!!

אנו שוקדים כל העת על מנת לאשר קורסים שונים המקנים רישיונות ותעודות וכן ימי עיון שונים ומעניינים על מנת שממונה הבטיחות אכן ירחיב אופקים ויקבל ערך מוסף
מההשתלמויות השונות.

שימו לב! הטבלה מתעדכנת מעת לעת ...