סקר סיכונים


סקר סיכונים הוא בעצם טבלה מקובלת להערכת סיכונים של תרחישים ("לוח החלטה").

מי רשאי לערוך סקר סיכונים?
 
סקר סיכונים במפעל יבוצע על ידי  ממונה בטיחות  או איש מקצוע אחר. ממונה הבטיחות יכול להיות פנים מפעלי ובכך בעל יתרון שכן מכיר את המפעל, את מהות העבודה, את הסיכונים הקיימים ואת אופן ההתנהלות. לחלופין, סקר הסיכונים יכול להיות מבוצע על ידי ממונה בטיחות חיצוני שאינו נמנה כחלק מצוות ההנהלה של המפעל.
ממונה בטיחות חיצוני יכול להיות בעל יתרון בכך שמגיע לביצוע הסקר מעמדה ניטראלית, ללא הכרות מוקדמת, ללא השפעות מצד ההנהלה ואו העובדים ובכך בעל ראייה שונה וכוללת יותר שכן "מה שרואים משם לא רואים מכאן".
 
כל חברה מחויבת בביצוע סקר סיכונים, על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה [תוכנית לניהול הבטיחות] התשע'ג 2013. יחד עם זאת, לא כל חברה מחויבת בהחזקת ממונה בטיחות.  הקריטריונים להחזקת ממונה בטיחות מוגדרים בחוק וכן ההחלטה נתונה להחלטת מפקח עבודה אזורי.
 

המרכז לבטיחות ונהיגה במבי מבצע סקרי סיכונים למפעלים ולאחר מכן בונה תוכנית מסודרת יחד עם צוות ההנהלה למזעור הסיכונים ולשיפור רמת הבטיחות במפעל.

דוגמא לסקר סיכונים שביצענו:

הסבר – סקר סיכונים שבוצע

 
1.       סיבות / תרחישים – מצוינת אחת מהסיבות הבאות:

אדם, מכונה, סביבה, ניהול, משימה – מפורט התרחיש האפשרי לאירוע .
 
ב. הערכת הסיכון מדורגת על פי חומרת הפגיעה אל מול הסבירות שיקרה:




12-16סיכון לא קביל ויש לפעול מידית להקטנת רמת הסיכון גם אם הדבר מצריך הפסקת תהליך העבודה.

4-9-    סיכון לא קביל, צריך להורידו. ניתן להמשיך בפעילות לזמן מוגבל  אם היא הכרחית ולא ניתן ליישם מניעה.
            רק מנהל שהוסמך לכך רשאי לאשר את ביצוע העבודה (בכפוף לנוהל שנקבע לגורם הסיכון)

1-3  -     סיכון קביל, יש לנקוט בצעדים קבועים כדי שיישאר ברמה זו, כגון הדרכת עובדים, הוראות קבע בבטיחות.


להלן דוגמא לסקר סיכונים




לאחר סקירת כלל הסיכונים הקיימים בטבלה שלהלן, אנו מסכמים את הדברים ובונים רשימת ליקויים דחופים לטיפול, ליקויים שלרוב מסכנים חיי אדם.

כמובן שלסקר אנו מצרפים תמונות מהמקום עצמו להמחשה ואף סרטונים במידת הצורך.


כמו כן, המרכז לבטיחות ונהיגה במבי מספק שרותי ממונה בטיחות למפעלים ושירותי ייעוץ בטיחות ובכלל זה נותן חבילות שירות חודשיות התפורות באופן אישי ללקוח.

חבילות השירות  כוללות:
  • שירות יועץ/ ממונה בטיחות
  • קורסים לעבודה בגובה
  • קורסים למלגזה
  • קורסים למכונה ניידת
  • קורסים לנהיגה על טרקטור
  • קורסי בטיחות (אש, חומ"ס, עזרה ראשונה, ציוד מגן אישי ועוד)

** החבילה נתפרת בהתאם לצרכי הלקוח לאחר פגישה וסיור במפעל.